Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบ “มหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวิชิต พรหมพันธ์ใจ คุณอาของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image