สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 5/2565 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มอบหมายให้ นายคุณานนต์ ฉุยฉาย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มอบหมายให้ นายอัคเดช มัชฌิมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ประจำปี พ.ศ.2565

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image