สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ (ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Digital Justice in Estonia อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสำเร็จขององค์กร” สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจราชการศาลในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image