สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมกับศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๗ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image