สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “สร้างทีม เสริมทักษะ สร้างความสำเร็จเพื่อองค์กร” อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร การตรวจราชการของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์กร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image