สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII
ข่าวสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 2/2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ครั้งที่ 2/2566 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานอนุกรรมการฯ สอบปากเปล่า และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานอนุกรรมการฯ สอบปากเปล่า และพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ประจำปี 2566

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
image
image
image
image
image
image