สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

เลขที่ 86 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

(ชั้น 3 อาคารศาลแขวงนครปฐม)โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034 250 910 - 3 

โทรสาร  034 212 848 - 9

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social