สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค ๗ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางวันเพ็ญ กลั่นประชา และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ให้การต้อนรับ นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้เดินทางไปสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ และเข้านมัสการเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ ศาลหลักเมือง เทวาลัยคเณศร์ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ณ พระราชวังสนามจันทร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล


image เอกสารแนบ