สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
image

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม๒๕๖๔ โดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว เพื่อสนองแนวพระราชดำริอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


image เอกสารแนบ