สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
image

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  คณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไชยศรี  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗


image เอกสารแนบ