สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน เนื่องในโอกาสเปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
image

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕63 เวลา 9.00 นาฬิกา นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  พร้อมคณะ 
ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันและทำบุญ เนื่องในโอกาสเปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่)
ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ