สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Digital Justice in Estonia
image

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ มอบหมายให้ นายอรรณพ รัตนสุภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงลำปางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Digital Justice in Estonia” ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ เข้าใจในระบบกฎหมาย ระบบกระบวนยุติธรรมกับระบบศาลและระบบศาลดิจิทัลของประเทศเอสโตเนีย โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองและองค์กรศาลยุติธรรม ของไทยต่อไป

 


image เอกสารแนบ