สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
image

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๙ นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้มี นายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ นางสมรัก กริชชาญชัย ภริยา และนายอรรณพ รัตนสุภา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงลำปางช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เฝ้าฯ รับเสด็จ


image เอกสารแนบ