สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๕
image

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมกับศาลแขวงนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๕ ในวาระครบรอบ ๑๔๐ ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชประสงค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการศาลยุติธรรมและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกแห่งการสถาปนาศาลยุติธรรม โดยมีนายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษา และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ กิจกรรมปลูกต้นพยุง ณ บริเวณบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ณ บ้านพักผู้อำนวยการ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับทางโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง รอบศาล ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ