สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงครามและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
image

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายทวีศักดิ์ ล้วนไพศาลนนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม และนายจีรวุฒิ มหาจินดามณีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะ เข้าคารวะนายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


image เอกสารแนบ