สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมกับศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
image

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมกับศาลแขวงนครปฐม จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยนายบุญชัย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพร้อมด้วยคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ผู้พิพากษาศาลแขวงนครปฐม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 


image เอกสารแนบ