สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ โดยนายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ร่วมกับ ศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และผู้พิพากษาสมทบ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน ๒๕๐ กล่อง ไอศกรีมและกาแฟ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


image เอกสารแนบ