สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
image

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ พร้อมด้วยคณะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยร่วมกับศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ           นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป


image เอกสารแนบ