สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา
image

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา
เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว
ในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


image เอกสารแนบ