สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร “เลิศประชารักษ์” ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ มีนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เฝ้ารับเสด็จ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ