สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

ประกาศรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2563

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ2563   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


image เอกสารแนบ