สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
Administrative Office of the Court of Justice , Region VII

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เข้าร่วมการตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๗ ของประธานศาลฎีกาและคณะ
image

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะตรวจราชการ
ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค ๗ (ศาลแรงงานภาค ๗ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาญจนบุรี) โดยมี นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗
และผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗  เข้าร่วมการตรวจราชการฯ


image เอกสารแนบ